Kiekoeboe Gastouderopvang

Informatie voor ouders over Kiekoeboe gastouderopvang

Waar
Kiekoeboe gastouderopvang vindt u aan de Leemdobbe 6 in Zuidlaren. Nabij het bos en zorgboerderij de Stiep waar een kinderboerderij, speeltuin en winkeltje aanwezig zijn.

Openingstijden en opvangleeftijd kinderen
Kiekoeboe is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag. Tijden zijn in overleg bespreekbaar. Ik vang kinderen op in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar.

Vakanties en feestdagen
Aan het begin van elk kalenderjaar krijgt u een overzicht (voor zover bekend) met de vakanties en de feestdagen dat de gastouder gesloten is, zodat u uw vakanties daar eventueel op aan kunt passen.

Vakanties en vrije dagen van de ouders, graag zo spoedig mogelijk doorgeven. Als er geen gebruik gemaakt wordt van de opvang, dient de ouder dit een week van tevoren aan te geven, anders worden de kosten wel in rekening gebracht.

Urenregistratie
De uitgevoerde opvang en verzorging worden maandelijks geregistreerd op een maandstaat in het ouderportaal. Deze wordt digitaal getekend en verstuurd.